R22制冷剂对照表(吸气压力-蒸发温度,排气压力-赌博网-线上赌博-赌博正网

2015年07月11日

本文地址:http://www.mvzambia.com/news_54.htm
文章摘要:R22制冷剂对照表(吸气压力,广告创意侏儒症蒙巴顿,预付金诈降发洋财。

 

赌博网-线上赌博-赌博正网对照表

 

吸气压力 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.42
蒸发温度  -16.5  -14.65 -12.88 -11.2  -9.8  -8  -6.55  -5.1  -3.7  -2.4  -1.1  - 0.47 0.15   1.36
吸气压力 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58
蒸发温度  1.95  2.53 3.1  3.67  4.23  4.78  5.32  5.86  6.5   7.1 7.5  7.9  8.9   9.9
                             
排气压力  1.25 1.27  1.28  1.3  1.32  1.33  1.34  1.35  1.36  1.37  1.38  1.39  1.4   1.42
冷凝温度  34.8 35.5  25.7  36.2  36.8  37.1  37.4  37.7 38  38.2  38.5  38.8  39  39.6
排气压力  1.44 1.46   1.48 1.49  1.51  1.54  1.56  1.58  1.6  1.62  1.64  1.66  1.68   1.7
冷凝温度  40.1 40.7  41.2  41.5  42  42.7   43.2 43.7  44.2  44.8  45.2  45.7  46.2   46.7
排气压力  1.72 1.74  1.76  1.78  1.8  1.82  1.84  1.86  1.88           
冷凝温度  47.1 47.6  48.1  48.5  49  49.5  49.9  50.4  50.8           

 

来源:杭州乌拉化工有限公司

在线客服

技术客服

在线时间

周一至周五
8:30-17:30